Provinciale Koepel van Antwerpse kringen schrijft raad van bestuur Axxon-Ptib aan

 

De leden van de Provinciale Koepel Antwerpen, heden in vergadering, wensen u met dit schrijven

hun bezorgdheid over te maken m.b.t. de inhoud van het voorstel van mini-overeenkomst dat Axxon

heeft opgemaakt, en dat het mogelijk eerstdaags zal goedkeuren in de overeenkomstencommissie.

Daar waar wij op 6 januari jl. vrij aangenaam verrast waren door de kernpunten die werden

weerhouden in het toenmalige voorstel van Axxon (cfr. bijlage), stellen we nu vast dat het minivoorstel

(cfr. bijlage) geen wezenlijke punten van verandering meer omvat, met uitzondering van de

herschikking van de premies inzake sociaal RIZIV-statuut, wijziging die overigens niet behoort tot de

competentie van de overeenkomstencommissie maar wel van de voogdijminister.

Met name het gebrek aan opwaardering van de verplaatsingsvergoeding voor noodzakelijke

huisbezoeken, evenals het ontbreken van een billijk accrediteringsforfait voor collega’s die aan de

criteria terzake voldoen vinden we onbegrijpelijk. Ook het nog steeds ontbreken van een kadaster

maakt het nemen van andere noodzakelijke maatregelen onmogelijk.

Voor onze Antwerpse provinciale Koepel van kringen waren en zijn dit breekpunten, waarvan we

meenden dat Axxon ze ondersteunde.

Wij verzoeken Axxon dan ook voorlopig geen overeenkomst te onderschrijven, zelfs niet voor 6

maanden, zolang deze breekpunten niet zijn opgenomen in de teksten.

Wij vrezen immers dat deze mini-overeenkomst niet te verdedigen valt bij onze kringleden, en dat

-indien ze getekend wordt- dit belangrijke consequenties zal hebben voor de aan de gang zijnde

ledenwerving, bij Axxon èn bij de kringen.

met vriendelijke groet,

 

Björn Camerlynck ZKGA, Bart Ceulemans UZKR, Luk Dieleman KRM, Ben Goris Achilleus, Eddy Gorris KDN, Jef Kestens Aksis,

Baldwin Sondervan NAK, Paul Van Dessel KDN, Guy Van der Auwera KRM, Rik Van Dijck KNK, Erik Vertongen NAK .