Praktijk sluiten of niet ? ( 19-03)

Via alle mogelijke kanalen krijgen we de vraag of je de praktijk adan niet moet sluiten. We begrijpen de ongerustheid bij vele collega's gezien de ernst van de situatie.

AXXON heeft als nationale beroepsvereniging echter niet de bevoegdheid om te beslissen over een volledige lockdown van alle praktijken. Alleen de federale overheid, geadviseerd door de Nationale Veiligheidsraad, kan dit beslissen. Axxon staat sinds vorige vrijdag in nauw contact met alle betrokken partijen om de situatie op de voet te volgen.  

De bevoegde instanties hebben tot op heden evenwel geen oproep gelanceerd om alle praktijken te sluiten. 

Axxon gaf reeds eerder als advies om alle niet-dringende behandelingen tijdelijk stop te zetten in onderling overleg met de patiënt. Daarmee volgen wij de richtlijn van het UZ Leuven.

Als kinesitherapeut behandelen wij geen pathologieën maar wel patiënten met een zorgnood. Het behoort tot de competentie van elke kinesitherapeut om in te schatten hoe groot de zorgnood van de patiënt is. Op basis van uw competenties dient u te evalueren welke behandelingen noodzakelijk zijn opdat de toestand van de patiënt niet achteruit zou gaan. Denk bv. aan respiratoire, post-operatieve, neurologische, oncologische en palliatieve patiënten,... De Overheid rekent immers op alle zorgverleners om hun steentje bij te dragen in deze moeilijke tijden.

Bent u er toch niet gerust in en sluit u liefst de praktijk ? Alle begrip daarvoor, u neemt zelf in eer en geweten die beslissing, op dit ogenblik dus een individuele keuze, waar iedere collega respect moet voor opbrengen ! Zorg intussen goed voor uzelf en uw omgeving.

Nog graag deze tip : Corona or not corona ? Make up your own minds, and stop judging others !

Alle economische steunmaatregelen vindt u terug op de website van AXXON, informatie die voor ALLE kinesitherapeuten toegankelijk is  : https://www.axxon.be/nl/corona/

Lees zeker de passage over het overbruggingsrechtDe hinderpremie is niet van toepassing voor kinesitherapeuten. Ze geldt enkel voor zaken die door de overheid verplicht worden om te sluiten. AXXON ijvert momenteel bij de overheid, in samenwerking met FVB/UNIZO, om ervoor te zorgen dat kinesitherapeuten in verschillende situaties (vrijwillige sluiting, sluiting maar nog enkel dringende patiënten in behandeling, gemengd statuut, ...) ook aanspraak zouden kunnen maken op een vergoeding. Dit overleg is lopend. Van zodra hier uitsluitsel over is leest u het hier.