Ook teleurgesteld over het aantal gedeconventioneerden naar aanleiding van de nieuwe overeenkomst ? Samen met vele anderen wellicht. 

Opmerkelijk is de grote discrepantie tussen het percentage gedeconventioneerden in het Brussels hoofdstedelijk gebied, Vlaanderen en Wallonië.

In Wallonië heeft 4,9%  de overeenkomst geweigerd, amper 1 op 20. In Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk gewest gaat het om 1 op 5 collega’s.

Houden we uitsluitend rekening met de zelfstandig gevestigde collega's, dan wordt dat 28% .

Mogen we u eraan herinneren dat elke kinesitherapeut individueel dient te beslissen of hij/zij al dan niet toe wenst te treden tot de overeenkomst M18 !!!


  • Was u in 2017 geconventioneerd en laat u het RIZIV niets weten, dan wordt u geacht toegetreden te blijven. 

 

  • Wie niet wenst toe te treden moet dit individueel kenbaar maken door gebruik te maken van zijn eID via de beveiligde elektronische applicatie van het RIZIV.

 

PERSBERICHT VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN d.d. 06-03-2018 : 

Huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, thuisverplegers, psychologen, welzijnswerkers… zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de Vlaming staan en zo zijn zij het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- en welzijnsvragen.

Vergeet niet voor 31 maart 2018 uw telematicapremie voor 2018 bij het RIZIV aan te vragen.


Stuur het formulier van uw softwareleverancier samen met een attest van uw sociaal verzekeringsfonds naar: 

RIZIV, Dienst voor geneeskundige verzorging, Team kinesitherapeuten, Guffenslaan 33, 3500 HASSELT.

U moet uw conventiestatus voor 2018 doorgeven aan het RIZIV via de elektronische applicatie My RIZIV.

Nog niet geprobeerd ? Te moelijk, of raakt u er niet wijs uit ?

Raadpleeg dan hier een demo van hoe het werkt.

Interesse in wat de 2295 collega's die gereageerd hebben op de peiling van Axxon van plan zijn ?

Raadpleeg dan hier de resultaten:

- nederlandstalige kinesitherapeuten

Op vraag van Europa wordt gewerkt aan een EQF (European Qualification Framework) bestaande uit 8 niveaus. Wat betekent dat naast de onderwijskwalificatie ook wordt gekeken naar de beroepscompetenties die iemand nodig heeft om het beroep te kunnen uitoefenen. Ook de Vlaamse Regering houdt rekening met acht verschillende niveaus waarin een beroep kan ingeschaald worden.

Zorgregio Mortsel is sinds juni 2017 gestart met een nieuw project, namelijk Bewegen op Verwijzing (BOV).

Het werd voorgesteld op de Algemene Vergadering van KRM, maar we brengen het graag nog eens opnieuw onder de aandacht.

Dit houdt in dat volwassenen met een inactieve of sedentaire levensstijl gemotiveerd worden om meer te bewegen. Samen met een bewegen op verwijzing-coach wordt een persoonlijk beweegplan opgesteld.  Men gaat zoeken naar mogelijkheden  om meer beweging te integreren in het dagelijkse leven of naar een sport die past bij de cliënt.

De overeenkomst M18 werd gsiteren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  U hebt nu tot 21 maart de tijd om uw keuze (conventioneren of deconventioneren) door middel van uw eID kenbaar te maken via MyRiziv.

 

Ter herinnering: enkel  indien 40% van dekinesitherapeuten niet toetreedt tot de Overeenkomst kan de discriminatie in terugbetaling ten voordele van de patiënt worden afgeschaft !

Op de jongste algemene vergadering van Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw, werd een nieuw en jong bestuur verkozen, met een mandaat voor de komende 4 jaar. 

Het RIZIV heeft de inhoud van de nieuwe overeenkomst deze week online gezet, in afwachting dat ze ook gepubliceerd wordt in het Staatsblad, vermoedelijk op maandag 19 februari. Vanaf de datum van publicatie kan u uw eventuele weigering om toe te treden ingeven via MyRizv.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van het RIZIV.

Pagina's