Overschotten in de ziekteverzekering volledig opgesoupeerd door overschrijding budget voor farmaceutische verstrekkingen (09-07).

Uit de meest recente cijfers die het RIZIV bekend heeft gemaakt blijkt duidelijk dat de overschotten die sommige sectoren hebben opgebouwd  (door onderschrijding van hun begrotingsdoelstelling in 2017) volledig zijn opgebruikt door een belangrijke overschrijding van het budget voor farmaceutische verstrekkingen met liefst 313, 4 mio euro (of 6,6% van de begrotingsdoelstelling).

We  stellen bovendien vast dat de GROOTSTE ONDERSCHRIJDING zich voordoet in onze eigen sector, nl. met bijna 2 %.

Dit heeft consequenties voor de herziene technische raming voor 2018, maar houdt tevens risico's in voor onze begrotingsdoelstelling voor 2019 die na de zomer wordt vastgelegd.

Ook de artsen, tandartsen en verpleegkundigen gaven minder uit dan begroot. 

 

 

Begrotingsdoelstelling voor  2018

Herziene Technische Raming voor 2018

Verschil

Onderschrijding in %

 

artsen

8.441.033

8.412.103

28.930

0,34

tandartsen

980.899

963.916

16.983

1,73

farmacie

4.431.954

4.745.427

  • - 313.473

-6,6

verpleegkundigen

1.578.384

1.561.699

16.685

1,06

kinesitherapie

807.109

791.485

15.624

1,97

 

Binnenkort publiceren we een Nieuwsbrief die de begrotingsmaterie volledig uit de doeken zal doen.