Overeenkomstencommissie 31 januari maat voor niets (01-02)

Dinsdag 31 januari vergaderde de overeenkomstencommissie opnieuw, nogmaals  een poging om een overeenkomst voor twee jaar af te sluiten.

De leidend ambtenaar, die de vergadering voorzat, stelde een werkdocument  voor dat tot stand was gekomen in overleg met het kabinet van de minister, en het etiket “best and final offer” mee kreeg.

Het bleek alweer een nieuwe versie van wat vorige week reeds werd voorgesteld door het RIZIV.  Het komt erop neer dat de quasi volledige indexmassa wordt geïnvesteerd in de terugbetaling van de “toeslag” van € 2,- voor een huisbezoek, mits -opnieuw-  enkele wijzigingen aan vorig ontwerp, om zo veel mogelijk noodzakelijke huisbezoeken geheel of ten dele terug te betalen. De doorsnee patiënt krijgt hierbij wel degelijk een deel van de kosten doorgeschoven in dit voorstel en zal dus meer betalen voor een huisbezoek.

Daarnaast wordt een patiëntvriendelijke maatregel, die al jaren op invoering wacht, gerealiseerd met ingang van 01-10-20217 (tweede zitting per dag op IZ).

De eerste zitting per patiënt per 18 zittingen en per jaar in courante pathologie zou worden opgewaardeerd met 13,9 % naar € 25,35, bij wijze van intake, en dit op 01-09-2017.

De lineaire indexering van de honoraria met 0,83 % , die in het voorstel van het Verzekeringscomité van 19 januari was opgenomen, wordt aldus opgedoekt. De indexmassa wordt immers gebruikt om een stap in de -weliswaar- goede richting te zetten voor de verplaatsingsvergoeding bij huisbezoek.

De mogelijkheden om te onderhandelen blijven bijzonder krap door de minuscule indexmassa voor 2017: de minister blijft er bij dat de volledige indexmassa die de sector toekwam met tweederden wordt afgeroomd.

Uw ereloon van € 22,26 per half uur zou voor het vierde jaar op rij bijgevolg niet geïndexeerd worden !

Welke andere Belg kan bevestigen dat zijn (ere)loon voor het vierde jaar na elkaar niet wordt aangepast aan de stijging van de levensduurte ?

De breekpunten van Axxon voor een overeenkomst worden niet ingevuld, dus heeft Axxon niet getekend.

Voor de kinesitherapeut en de patiënt verandert er momenteel niets : de erelonen zijn vrij, de terugbetaling van prestaties gegarandeerd en voor alle patiënten identiek, zo bepaalt de wetgeving.

Het werkdocument waarvan hoger sprake zal nu als voorstel van overeenkomst M17 op agenda worden gezet voor het Verzekeringscomité van 6 februari.