Overeenkomst M18 bis (21-12)

U hebt intussen de KRM-Nieuwsbrief ontvangen, met daarin uitvoerige toelichting van de wijzigingen die ingaan op 1 januari.

Vermits het K.B. dat het gebruik van eHealthbox voor verstrekkers regelt nog NIET verschenen is, zal het RIZIV de omzendbrief M 18 bis (een laatste keer) per post verzenden aan alle kinesitherapeuten.

U kan uw conventiestatus eigenhandig raadplegen via de app My Riziv.

De nieuwe honoraria zijn van toepassing vanaf 01-01-2019 !

U kan ze hier downloaden.