Overeenkomst M 21 goedgekeurd in het Verzekeringscomité (12-01)

Gisteren heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV, na gunstig advies van de commissie voor begrotingscontrole, zijn goedkeuring gehecht aan de nieuwe Overeenkomst voor 2021.

De gebruikelijke procedure waarbij de overeenkomst zijn administratieve weg vervolgt kan nu verder gezet worden. 

Er is ook een nieuw KB op komst dat de activiteitsdrempels, geformuleerd onder vorm van een aantal verstrekkingen of M-waarden, voor het referentiejaar 2020 zou verminderen met 25%. 

Het gaat om onderstaande vergoedingen en drempels :

  • De telematicapremie met een minimum van 500 verstrekkingen per jaar

  • Het sociaal statuut met een minimale activiteitsdrempel van 1500 verstrekkingen (36 000 M-waarden), 2300 verstrekkingen (55 200 M-waarden) of 3000 verstrekkingen (72000 M-waarden) per jaar.

De COVID-19 crisis heeft voor een aantal kinestherapeuten een significante vermindering van hun activiteit veroorzaakt, waardoor de oorspronkelijk voorziene drempels mogelijk niet behaald werden.

Het betrokken KB zou hiervoor dus een welkome oplossing bieden.