Overeenkomst M 18 goedgekeurd door het Verzekeringscomité (16-01-2018)

Maandag 15 januari heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV zijn goedkeuring gehecht aan de overeenkomst M 18.

Daardoor kan deze overeenkomst in werking treden op 1 februari 2018 (met terugwerkende kracht) eens ze gepubliceerd is in het Staatsblad.

Deze procedure die publicatie in het Staatsblad vereist is nieuw en wordt voor het eerst toegepast.

Eens M18 gepubliceerd is heeft elke kinesitherapeut 30 dagen de tijd om individueel uit te maken of hij/zij al dan niet toetreedt tot M18.

IEDEREEN die wenst te deconventioneren zal dat moeten doen via een elektronische applicatie met zijn eID.

We zullen hier later meer informatie over verschaffen, de procedure wordt volgende week immers nog vooraf uitgetest op het RIZIV.

U kan de nieuwe overeenkomst hier alvast doornemen.