Oude wijn in nieuwe zakken ? (24-01)

 

Vandaag heeft de Overeenkomstencommissie opnieuw vergaderd, conform de administratieve vergaderagenda die vorig najaar werd vastgelegd.

 

De zaken zijn bij die gelegenheid anders gepresenteerd  maar niet wezenlijk veranderd. De breekpunten van Axxon voor een overeenkomst worden niet ingevuld.

De voorzitter van de OC heeft vooraf bij elk van beide partijen  - separaat van elkaar -  een nieuw voorstel afgetoetst qua invulling van de indexmassa èn met principiële afspraken die vervat zijn in een voorwoord aan de overeenkomst, met als duidelijk objectief tegemoet te komen aan de verzuchtingen van beide zijden, maar zonder enige deadline voor de concrete realisatie ervan.

De lineaire indexering van de honoraria met 0,83 % op 01-02-2017 wordt opgedoekt en vervangen door enkele ingrepen die in essentie het verplaatsingsforfait voor een huisbezoek willen herwaarderen maar wel gedifferentieerd toepassen naargelang de categorie (courant, Fa,Fb,E) , en zelfs een eerste zitting per jaar per patiënt in courante pathologie opwaardeert naar € 25  bij wijze van intake. Maar daar eindigt het verhaal… Uw ereloon zou voor het vierde jaar op rij niet geïndexeerd worden.

Aangezien ook dit voorstel geen echt nieuw element bevat in vergelijking met wat in de vorige Overeenkomstencommissie op tafel lag, is de kans bijzonder klein dat de raad van bestuur van Axxon zijn mandatarissen in de OC een mandaat verleent om die piste verder te onderhandelen.

Het Kabinet doet immers geen enkele tegemoetkoming inzake sectorieel budget maar stelt integendeel bijkomende eisen.

Voor de kinesitherapeut en de patiënt verandert er momenteel niets : de erelonen zijn vrij, de terugbetaling van prestaties gegarandeerd en voor alle patiënten identiek, zo bepaalt de wetgeving.