Onmogelijk een overeenkomst af te sluiten ! (13-12).

Op een ultieme vergadering van de conventiecommissie van heden is het onmogelijk gebleken om een overeenkomst af te sluiten voor de komende twee jaar.

De mutualiteiten hebben geen enkel nieuw element aangebracht in het overleg, dat dan ook is vastgelopen.

De voorbije vergaderingen zijn alle door Axxon geformuleerde voorstellen van aanpassing van de ontwerptekst van overeenkomst punt na punt van de tafel geveegd door de mutualiteiten.

De manifeste onwil van de ziekenfondsen om een redelijke oplossing na te streven m.b.t. de (schandalige) verplaatsingsvergoeding  van € 0,39 per huisbezoek, zonder daarvoor het nu reeds te krappe kinesitherapiebudget aan te spreken, was een breekpunt voor de kinesitherapeuten. Dat was de VI's reeds begin deze maand zeer duidelijk gemaakt.

De weigering om op korte termijn (1 jaar) de administratieve overlast voor de kinesitherapeut te verminderen via de electronische mogelijkheden die reeds beschikbaar zijn op het terrein, en om de in vroegere afgesloten overeenkomsten gemaakte afspraken inzake controlemaatregelen -waarvoor de VI's cijfers moeten aanleveren- daadwerkelijk te realiseren binnen redelijke deadlines, was nog een schep er bovenop.

De respectloze houding ten aanzien van de kinesitherapeut in het algemeen, verwoord door de vertegenwoordigers van de twee grootste mutualiteiten in hun  commentaren, kwam de onderhandelingssfeer geenszins ten goede.

De vraag om de quorumbepaling (bepaling van het aantal toegetreden collega's) in overeenstemming te brengen met het aantal kinesitherapeuten op het werkveld dat in de M-nomenclatuur werkt, investeert in wetenschappelijk onderbouwde navorming, geschikte praktijkuitrusting en patiëntvriendelijk onthaal, en een minimale activiteitsdrempel kan bewijzen, werd eveneens radicaal afgewezen en was de druppel die de emmer heeft doen overlopen.

De volledige impasse heeft tot gevolg dat Axxon (de representatieve beroepsvereniging voor kinesitherapeuten) geweigerd heeft zijn handtekening te plaatsen onder de ontwerptekst.

Axxon zou daarmee immers alle Belgische kinesitherapeuten opnieuw gijzelen voor twee jaar in een overeenkomst die naam niet waardig.