Op de Algemene Raad van 21 oktober jl. werd de begroting van het RIZIV niet goedgekeurd.

De regering onthield zich immers bij de stemming. Minister De Block stelde naderhand in het parlement dat indien er ruimte is voor investeringen die eerst naar de patiënt moeten gaan, en dat was volgens haar niet het geval. Mogelijk wenst zij niet dat er een inspanning wordt gevraagd aan de geneesmiddelensector, zoals het voorstel van het Verzekeringscomité voorzag.

Budget 2020 van de ziekteverzekering : de regering zet het overlegmodel buiten spel en stort de patiënten en de zorgverstrekkers in extreme onzekerheid

Het Verzekeringscomité gaf begin deze week een sterk signaal aan de Algemene Raad en de regering, en wees in zijn persbericht op de bezorgheden voor de toekomst van de verplichte ziekteverzekering. 

Zorgverleners, zorginstellingen en ziekenfondsen die deel uitmaken van het Verzekeringscomité hebben op 7 oktober een voorstel van budget voor de gezondheidszorg in 2020 goedgekeurd, ter waarde van 27,6 miljard euro.

In een tweede Nieuwsbrief (die aansluit op die van 04-10) overlopen we de uitgaven voor de ziekteverzekering in 2018, de herziene technische ramingen voor onze sector voor 2019, en het impact daarvan op de ramingen voor 2020. 

U kan de Nieuwsbrief hier downloaden.

 

Sinds april kunnen volwassen Belgen die een matig ernstige depressie, een angststoornis of een alcoholprobleem hebben, tegen verminderd tarief naar een geconventioneerde psycholoog gaan. Ze betalen maximaal 11 euro per sessie, in plaats van 50 euro of meer, mits een voorschrift van een huisarts of psychiater.


Wat in 2018 NIET werd uitgegeven aan verzorging door kinesitherapeuten en andere verstrekkers, maar wel aan ministeriële prioriteiten  binnen de ziekteverzekering heeft zo zijn gevolgen voor 2020 (deel 1).

De jongte KRM-Nieuwsbrief is nu beschikbaar.

U kan hem hier downloaden.

Dat niemand nog durft te ontkennen dat het Belgisch gerecht zich bijzonder vlijtig kwijt van zijn taak ! De raad van State velde dit jaar tijdens de zomervakantie al een derde arrest dat onze sector aangaat.

Het RIZIV gaat alsnog de onterecht verminderde terugbetaling van kinesitherapiebehandelingen bij een gedeconventioneerde kinesitherapeut vergoeden voor de periode van 1 mei tot en met  31 december 2017.  

Daarmee geeft het uitvoering aan het Arrest van de Raad van State van 7 februari 2019.

Zwembad Den Bessem is integraal toegankelijk

Je hebt wellicht al gehoord over het nieuwe intergemeentelijke zwembad Den Bessem in Mortsel. Maar wist je ook dat het integraal toegankelijk is? Hierdoor onderscheidt het zich van zwembaden uit de omgeving. Het groot bad telt 25m op 14.5m, én er is ook een bijhorend instructiebad van 12.5m op 7m.

Wat maakt Den Bessem integraal toegankelijk?

Wat vooraf ging..

Op 10 april 2017 dienden Axxon en een individuele kinesitherapeute bij de Arbeidsrechtbank van Brussel  een verzoekschrift in tot nietigverklaring van de conventie M/17 en van de begeleidende omzendbrief.

Op 10 mei deden zij hetzelfde bij de Raad van State.

Pagina's