Onderzoek naar de meest gebruikte kinesitherapeutische behandelvormen in de ambulante praktijk (30-07)

In het kader van de ManaMa-thesis van Ellen Vleeshouwers, huisarts in opleiding verbonden aan de UGent, werd een enquête opgesteld die peilt naar veel voorkomende kinesitherapeutische behandeltechnieken.


Het doel van deze masterproef is de kennis vergroten van de huisarts over de therapeutische mogelijkheden die de kinesitherapeut kan bieden voor uiteenlopende problemen waarmee de patiënt zich aanmeldt. Uit de praktijk en uit voorgaande masterproeven blijkt dat deze kennis bij de huisarts onvoldoende is. Dit probleem wordt bovendien mee in stand gehouden door (verouderde) sjablonen voor kinesitherapeutische verwijzing die via de medische software aan huisartsen wordt aangeboden. Sommige behandelvormen die daarin voorgesteld worden, zijn verouderd of niet correct omschreven.

Daarom zal in het kader van deze masterproef een bevraging gebeuren bij huisartsen over het gebruik van deze sjablonen en over hun kennis van de huidige therapeutische opties. Daarnaast is het de bedoeling dat de huisarts patiënten met een bepaald probleem gerichter kan doorverwijzen aangezien het bestaan van de kinesitherapeutische behandelmogelijkheden beter gekend zal zijn.

Uw deelname aan deze enquête moet het mogelijk maken een lijst op te stellen met relevante, gangbare behandeltechnieken in de hedendaagse kinesitherapiepraktijk.

Op basis daarvan zal de bevraging bij de huisartsen gerealiseerd worden.

Geef uw mening online, het vergt slechts één minuut om de enquête in te vullen! Alvast bedankt voor uw medewerking!

Start de enquête via deze link.