Onderhandelingen in de overeenkomstencommissie van start (05-11)

Vorige week heeft een werkgroep binnen de Overeenkomstencommissie de aftrap gegeven voor de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst voor 2 jaar (2017-2018). Het tot stand komen van een nieuwe overeenkomst kondigt zich nu reeds aan als moeilijk.

Enerzijds is er de beperkte indexmassa die de regering voorziet voor volgend jaar : 2/3e van de index wordt niet toegekend, wat neerkomt op  € 12,757 mio besparingen op de indexmassa. Daarnaast rekent het RIZIV op € 5 mio bijkomende besparingen door ingrepen in de nomenclatuur van de zware (E-)pathologieën.

De mutualiteiten hebben hun principes voor het afsluiten van een nieuwe conventie vorige week opgesomd en toegelicht. Axxon zal de volgende werkgoep zijn standpunt terzake toelichten.