Nog één week de kans om u niet akkoord te verklaren met wat het RIZIV u namens De Block voorstelt ! (24-03)

Het werkveld wil duidelijk dat er iets verandert, getuige daarvan het succes van de niet-toetredingsactie van Axxon, die door meer dan 41% krachtig werd ondersteund.

Er is geen sprake van desinformatie door de kinesitherapeuten, maar wel van een massale afkeuring van het RIZIV- en Overheidsbeleid ten aanzien van de kinesitherapie.

De verantwoordelijkheid voor de gang van zaken ligt volledig bij mevrouw De Block en de regering.  Zij heeft aan de noodrem getrokken door de  democratisch tot stand gekomen beslissing van het Verzekeringscomité van 6  februari  autoritair te vernietigen. Mevrouw De Block deed dat niet omdat ze kinesitherapeuten zulke aardige mensen vindt !

Iedereen zou inmiddels  een exemplaar ontvangen moeten hebben van de niet onderhandelde Overeenkomst M17. Axxon heeft uw steun opnieuw meer dan nodig.

Neem onze jongste Nieuwsbrief volledig door en DECONVENTIONEER.

Geef met Axxon een sterk signaal, door ervoor te zorgen dat niet  7% maar 41% van de collega’s deze overeenkomst afwijzen.

Met de honoraria die u extra int indien u de Axxon-richttarieven hanteert kan u zelf voorzien in  de opbouw van uw extra-pensioen èn het verlies van de  telematicapremie compenseren.