Nieuwe overeenkomst nog geen stap dichterbij

Net zoals de voorbije maanden heeft de vergadering van de overeenkomstencommissie op 4 december jl. een nieuwe overeenkomst nog geen stap dichterbij gebracht. Axxon heeft een aantal voorwaarden geformuleerd om tot een mogelijke nieuwe conventie te komen.

Samenvattend gaat het om een andere invulling van de voorwaarden voor het sociaal RIZIV-statuut, dat de voltijds praktiserende collega's ten goede zou moeten komen, het invoeren van een forfaitair accrediteringshonorarium met ingang van 2015 voor degenen die aan de huidige voorwaarden voldoen, een harmonisering van de terugbetalingstarieven waardoor mogelijk wat ruimte vrijkomt voor herwaardering van het basishonorarium, en de invoering van de mogelijkheid in beperkte mate af te wijken van de honoraria bij niet-Omnio-patiënten.

De ziekenfondsen gaven opnieuw niet thuis, en dus tikt de tijd om nog een geldige overeenkomst af te sluiten verder voorbij.

Het ongenoegen op het terrein over de gevolgen van de door Axxon eind 2012 goedgekeurde besparingen blijft in onze regio groot (verplaatsingsonkost herleid tot een echt aalmoes EN de flagrante discriminatie tussen full-time zelfstandige kinesitherapeuten en zij die in bijberoep attesteren in M, door de nomenclatuurswijziging van 01-05-2014) .

Wij blijven benieuwd hoe Axxon dat ooit gaat bijsturen, en of de ziekenfondsen uit hun hangmat zullen komen om toch nog een overeenkomst te redden. Deze week worden ze alvast samen ontvangen door de voogdijminister.

Het meerjarenplan dat Axxon heeft uitgeschreven als onderhandelingsbasis kan u hier uitpluizen.

Wij houden u op de hoogte van elke evolutie in dit belangrijk dossier, inclusief wat uw mogelijkheden zijn om -met inbegrip van alle voor- en nadelen- al dan niet toe te treden tot een nieuwe overeenkomst.