Nieuwe getuigschriften voor verstrekte zorgen (05-12)


Met ingang van 1 januari 2017 vervallen de huidige groene en blauwe getuigschriften voor verstrekte zorgen.

Vanaf die datum moet u verplicht de nieuwe (witte) GVZ-en gebruiken. Op deze nieuwe versie staat geen enkele persoonlijke informatie vooraf afgedrukt.

Nieuw is dat uw ondernemingsnummer moet vermeld worden op het GVZ.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van het RIZIV; volg onderstaande link :

 http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/informatie-algemeen/Paginas/hoe-zorg-attesteren.aspx#.WEcOV-QzX4gU

Wie met een softwarepakket werkt raadpleegt best tijdig zijn leverancier bij twijfel.