Nieuwe besparingsronde op til in de kinesitherapie ? (19-09)

Het ziet er naar uit dat de kinesitherapiesector weer op zoek moet naar bijkomende besparingen: maatregelen waardoor op de uitgaven wordt bespaard vanaf 01-01-2017. Reden hiervoor is de overschrijding van de begrotingsdoelstelling in 2015, die met zich brengt dat het voor 2016 voorziene budget ook zal worden overschreden, omdat het benodigde budget -bij constant beleid- voor 2016 te laag werd ingeschat. 

Vast staat dat er ingrepen gepland zijn in de groep van zware pathologieën (E-pathologie) die 5 miljoen euro moeten opbrengen.

Daarnaast eist de regeringscommissaris EN de grootste mutualiteit (CM), dat de kinesitherapiesector de overschrijding, die mogelijk tot 22 mio euro kan oplopen, compenseert met besparingsmaatregelen van dezelfde omvang.

Wordt vervolgd...