Nieuw te volgen procedure voor CVS-patiënten: nog niet voor morgen ! (17-06)

Reeds geruime tijd wordt in de betrokken werkgroep van de Technische Raad gesproken over de nieuwe procedure voor CVS-patiënten die van kracht zou worden, en die  de verplichte passage inhoudt via een multidisciplinair referentiecentrum  dat het te volgen programma samenstelt in overleg met de HA, waarna pas kinesitherapie kan worden voorgeschreven.

Deze nieuwe procedure kan nog altijd niet van start gaan, wat dus een vacuüm veroorzaakt voor nieuwe patiënten.

De ziekenfondsen melden hun standpunt in deze als volgt :

" Door het ontbreken van een van kracht zijnde wetgeving op dit ogenblik is er door de VI's onderling afgesproken om geen NIEUWE kennisgevingen voor CVS met een ontvangstmelding te autoriseren. Dit omwille van het feit dat de toegangscriteria niet wettelijk gepubliceerd zijn (en zelfs nog de verschillende hiërarchische raden van het RIZIV dienen te doorlopen). Verlengingen van bestaande Fa's worden als overgang wel getolereerd."

Wanneer deze nieuwe procedure voor CVS-patiënten van kracht wordt is heden dus niet te voorspellen.
Voor bestaande patiënten kan u  een verlenging melden via het Fa-kennisgevingsformulier.
Nieuwe patiënten kan u noodgedwongen voorlopig enkel behandelen  in courante pathologie (18 zittingen normale terugbetaling, nadien verlaagde).