NEPREGISTER staat vanaf heden online

Sinds 13 januari staat het lang beloofde kwaliteitsregister online op www.kinesitherapie.be

Dit beantwoordt spijtig genoeg geenszins aan wat PQK 5 jaar lang naar voor heeft geschoven qua inhoud en voorwaarden.

Op de website van Pro-Q-Kine leest men over het kwaliteitsregister letterlijk het volgende :

“ Het Belgisch kwaliteitsregister van de kinesitherapie dient een autonoom orgaan te zijn met een draagvlak binnen het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en de representatieve beroepsvereniging(en).

“ Het kwaliteitsregister registreert en visualiseert de kinesitherapeut die voldoet aan de vooraf overeengekomen kwaliteitsnormen.  

De invoering van het kwaliteitsregister moet systematisch en gefaseerd verlopen waarbij de instapdrempel laag blijft.”

Dit ”Nationaal Kwaliteitsregister voor de Kinesitherapeuten”  is geen autonoom orgaan vermits er nadrukkelijk gerefereerd wordt naar een beroepsvereniging, die met naam, logo en toelichting uitgebreid geafficheerd wordt, hoewel  Pro-Q-Kine statutair een volledig onafhankelijke instantie dient te zijn.

De lijst met opgenomen collega’s beantwoordt NIET aan de vooropgestelde criteria.

Afspraak was dat enkel diegenen die voldoen aan alle kwaliteitscriteria zouden worden vermeld. Vandaag staat iedereen erop die bij PE-online een account heeft aangemaakt. Meer is niet vereist om op deze lijst voor te komen. Er worden dus ondermeer kinesitherapeuten vermeld die enkel hun persoonlijke coördinaten hebben ingegeven.

Dit wekt vanzelfsprekend verwarring bij patiënten, maar vooral: het is boerenbedrog en een slag in het gezicht van de collega’s die de inspanning leverden om alle criteria te halen uiterlijk 31-12-2013, en dit nadat PQK eenzijdig de proefperiode al met een jaar had verlengd.

Dit NEPREGISTER is niet meer dan een ordinaire promotiestunt van Axxon voor eigen doeleinden, met projectgeld van een vzw die onafhankelijk dient te zijn.

Waarom durft PQK het niet aan in zijn kwaliteitsregister uitsluitend de collega's op te nemen die voldoen aan alle criteria vanaf het ogenblik dat zulks blijkt uit hun portfolio ? Schrik dat vijf jaar projectwerking een zeer mager beestje heeft opgeleverd ?!?