Neem deel aan de dataregistratie die Axxon opzet (15-05).

77 praktijken in België hebben zich reeds kandidaat gesteld om mee te werken aan de dataregistratie die Axxon wenst op te zetten. Met de verzamelde gegevens wil Axxon een beter zicht krijgen op verschillende pathologieën en het aantal behandelingen  wat betreft de courante pathologieën in 2016.

Daarnaast wil Axxon ook meer verfijnde gegevens verzamelen inzake Fa-pathologieën. Met de verzamelde data hoopt Axxon zich beter te kunnen voorbereiden op het 1e punt van het Convenant.

In de verschillende commissies binnen het RIZIV worden cijfers gepresenteerd die het RIZIV zijn aangeleverd door het IMA (Inter Mutualistisch Agentschap). Als beroepsorganisatie hebben we geen enkele zekerheid of de voorgesteldede cijfers overeenstemmen met de realiteit op het terrein.

Daarom moet er intern dringend aan dataregistratie worden gedaan, waarvoor we beroep doen op minstens 100 peilpraktijken. 

Uw data zullen geanonimiseerd doorgegeven worden via de softwareproducenten aan Axxon.

Hebt u interesse om hieraan mee te werken, vul dan het registratieformulier in op de website van Axxon, en overtuig uw collega’s om hetzelfde te doen.