Nationale Overeenkomst 2021 gepubliceerd in het Staatsblad (26-01).

De nieuwe overeenkomst voor 2021 is op 25-01 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
 
Ter herinnering : deze overeenkomst bevat enkele nieuwe elementen:
1 · de verhoging van de tarieven vanaf 1 januari 2021 voor de eerste 9 basisverstrekkingen voor courante verstrekkingen M24, alsook van de toeslag voor het opstarten van een kinesitherapiedossier,
de honoraria voor de perinatale verstrekkingen en de M48 verstrekkingen in de E-lijst, waaronder die voor lymfedrainage;
2 · de verhoging vanaf 1 juli 2021 van de M16 verstrekkingen in de gemeenschappelijke woonplaats van mindervaliden en bejaarden, alsook de psychiatrische verzorgingsinstellingen;
3· vanaf 1 oktober 2021 wordt het honorarium voor het opstarten van een kinesitherapiedossier bijkomend verhoogd.
 
Door het systeem van de vaste remgelden, verandert het remgeld voor de patiënt NIET door deze herwaarderingen.
 
4 · de premie voor kwaliteitspromotie blijft behouden in 2021 , en bedraagt € 2000
5 · de bedragen van het sociaal RIZIV-statuut 2021 worden verhoogd met 5% bovenop indexering.
 
De Overeenkomstencommissie zal ook tegen 30 juni 2021 een meerjarenplan uitwerken, voor meer info raadpleeg de Axxon-website.
 
Daarnaast zal samen met andere sectoren tegen 30 juni 2021 de relevantie van de -25%-regel worden onderzocht.
 
Indien u wil toetreden tot deze overeenkomst, dan hoeft u geen actie te ondernemen.
 
Indien u weigert toe te treden, ongeacht het feit of u toegetreden was tot de vorige overeenkomst (M/20) of niet, moet u dat het RIZIV meedelen binnen de periode van 30 dagen na de verzending van de omzendbrief, d.w.z. ten laatste op 24 februari 2021.
 
Was u toegetreden tot de overeenkomst M/20 en wilt u niet toetreden tot de overeenkomst M/21, dan gaat uw niet-toetreding in vanaf de datum van kennisgeving van uw beslissing.
Was u niet toegetreden tot de overeenkomst M/20 en wilt u gedeconventioneerd blijven, dan geldt de verlenging van uw niet-toetreding vanaf 1 januari 2021.
 
Deel uw weigering tot toetreding online mee via de beveiligde webtoepassing van het RIZIV, via het MyRiziv-portaal !