Met hoeveel zijn we nu eigenlijk actief als kinesitherapeut in de gezondheidszorg? (09-02)

Over het quorum om toe te treden tot een Overeenkomst heeft de beroepsvereniging duidelijkheid ingebouwd de voorbije jaren, maar over wie wat en waar doet hebben we nog steeds geen correcte gegevens: een dynamisch kadaster ontbreekt nog altijd !!

Vandaag beschikken 42.473 kinesitherapeuten over een geldig RIZIV-nummer.

Daarvan staan er 33.735 als “actief” in het RIZIV-bestand.

Voor de toepassing van artikel 48 § 5 van de ZIV-wet (discriminatie met 25 % vermindering terugbetaling) is de quorumbepaling als volgt omschreven in de laatste overeenkomst :

 - het aantal kinesitherapeuten met een verstrekkingsprofiel voor het boekingsjaar 2015 : 20.771

 - te verhogen met het aantal in 2016 erkende kinesitherapeuten : 1.571

Axxon wil die discrimlinatie doen verdwijnen uit toekomstige overeenkomsten.

De nutteloze discussie over wie wel en niet actief is in de gezondheidszorg en mee het quorum bepaalt is dan volledig achterhaald.

Een dynamisch kadaster blijft evenwel een noodzaak, de Planningscommissie Medisch Aanbod heeft hier al herhaaldelijk op gewezen, de minister blijft voorlopig in gebreke.