Maatregelen in WZC tijdelijk uitgesteld: overgangsperiode tot 30 september !(30-06)

Na tussenkomst van AXXON op alle nuttige niveau's (Verzekeringscomité, Overeenkomstencommissie, Vlaamse regering en politici) is ingevolge het noodzakelijk overleg tussen het kabinet van Vlaams minister Beke, het RIZIV en het Agentschap Zorg en Gezondheid beslist de wijzigingen die gepland waren voor 1 juli 2021 in uitvoering van het VIA6 akkoord uit te stellen tot 30 september 2021.

De bedoeling van het VIA6-akkoord is om meer kinesitherapiezorg te kunnen aanbieden aan Vlaamse rusthuisbewoners door een verhoging van de basistegemoetkoming"zorg". Alle betrokken partners, waaronder het kabinet van minister Vandenbroucke, gaven het signaal dat er echter veel bezorgdheid is over de timing van deze 100% RVT-dekking in Vlaanderen.

Daar het geenszins de bedoeling kan zijn dat de genomen maatregelen aanleiding geven tot het onderbreken van de kinesitherapeutische zorgverlening is een overgangsmaatregel getroffen.

Hieronder de "officiële" communicatie van het kabinet Beke :

"Het federale kabinet is bereid om een overgangsperiode te voorzien tot 30 september 2021. In die periode zou er wel nog RIZIV- nomenclatuur mogen aangerekend worden, onder de voorwaarden dat deze prestaties dan niet worden opgenomen in de RAAS- webapplicatie ter berekening van de Vlaamse basistegemoetkoming zorg. Dit is een pragmatische oplossing, waarin dubbele financiering nog steeds uitgesloten blijft. Deze overgangsperiode van 3 maanden geeft ook aan de ziekenfondsen de tijd om de nodige cumulcontroles te programmeren, en geeft aan de zelfstandige kinesitherapeuten en de directies in de lokale woonzorgcentra de tijd om de nodige afspraken te maken".