Limietdatum aanvraag telematicatoelage met één maand verlengd. (25-03)

Op vraag van Axxon is de deadline voor het aanvragen van de telematicatoelage met één maand verlengd tot 30 april 2020.

Omwille van de vele aanvragen die ze ontvangen ten gevolge van de coronacrisis ligt de prioriteit bij de sociale verzekeringsfondsen momenteel op de aanvragen voor uitkeringen. Daardoor zijn ze niet in staat tijdig de nodige loopbaanattesten af te leveren aan een aantal kinesitherapeuten. Het RIZIV heeft daarom ingestemd de aanvraagperiode met één maand te verlengen.