Laat je patiënten mee de petitie ondertekenen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers (17-06)

 

Geconventioneerd of niet, als loontrekkende werkzaam in ziekenhuis, woonzorgcentrum, revalidatie-instelling…, of actief als zelfstandige: bent u er ook van overtuigd dat er na 50 jaar eindelijk een einde moet komen aan de discriminatie inzake terugbetaling voor een patiënt die een gedeconventioneerd kinesitherapeut raadpleegt ?

Zo ja, dan moet je nu massaal de petitie tot hoorzitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ondertekenen  !!

Vraag ook aan al je patiënten om de petitie te ondertekenen en massaal te verspreiden en te delen via alle mogelijke kanalen.

Hoe meer mensen reageren en intekenen, hoe meer de politici naar ons zullen moeten luisteren. Maak er nu onmiddellijk werk van ! 

U kan kiezen tussen 2 mogelijkheden:

Opgelet: uw patiënten, familieleden en vrienden mogen de petitie slechts één keer invullen.