Kringwerking van Axxon scoort ! (15-04).

Na een volgehouden inspanning van vele jaren participatie binnen het Vlaams Eerstelijnsoverleg (VELO) boekt Axxon nu een belangrijk resultaat.

Kinesitherapeuten worden eindelijk erkend als partner in de zorg via de kringwerking. De Vlaamse vleugel van AXXON heeft steeds ingezet op de uitbouw van kringen. Het belang voor de kinesitherapeut is duidelijk: deel uitmaken van zijn lokale kring en via deze weg de beroepsbelangen verdedigen op lokaal vlak.

Het belang voor de individuele kinesitherapeut om te participeren in de lokale kring wordt steeds groter. Immers, het is de democratisch gemandateerde stem van de kinekring die zal gehoord worden in het zorgbeleid van de eerstelijnszone. Dit volgt uit de nakende reorganisatie van de eerstelijn.

Nu meer dan ooit, word lid van uw plaatselijke kinekring (zelfstandige of in loondienst) en participeer mee aan uw eigen regio-zorgbeleid.

In de overgangsfase wordt het implementeren en herstructureren van 60 kinekringen in Vlaanderen en Brussel de volgende uitdaging. In het kader van de hervormingen in de gezondheids- en welzijnssectoren in de eerste lijn zal Flanders Synergy vanuit een VLAIO Project (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) en in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid 2 mogelijke toekomstige eerstelijnszones ondersteunen en begeleiden bij het opzetten en organiseren van de werking en samenwerking binnen de eerstelijnszone.

Reorganisatie van de eerste lijn:

Na heel wat voorbereidend werk van kinesitherapeuten en andere zorgverstrekkers in thematische werkgroepen had op 16/02/2017 de Conferentie Eerstelijnszorg plaats. In de slottoespraak lichtte Minister Vandeurzen zijn conclusies en beleidslijnen voor de komende jaren toe.

De belangrijkste krachtlijnen zijn:

-          Doelstellingsgerichte zorg voor chronisch patiënten

-          Centrale rol en meer inspraak van die patiënt in zijn zorg

-          Meer zorgcoördinatie

-          Betere ondersteuning van de zorgverstrekkers door o.a. digitale gegevensdeling

-          Netwerken en samenwerkingsverbanden, interdisciplinaire zorgteams

-          Zorgraden, eerstelijnszones,

-          Vlaams instituut voor de eerstelijn en het Vlaams agentschap voor gegevensdeling

-          Transparante kwaliteit, waarin we met Pro-Q-Kine model staan voor de ganse eerstelijn!

Meer duiding komt er op de kringbesturendag op 13/05/2017 waar de minister zelf toelichting zal geven.