Kinesitherapie geen prioriteit voor het RIZIV, noch voor de ziekenfondsen

Onze sector blijkt eens te meer geen prioriteit voor het RIZIV. In het recent verschenen jaarverslag 2013 dat de activiteiten van het RIZIV overloopt en bespreekt, komen in het 3e deel - dat de evolutie van de verzekering bespreekt- de kinesitherapeuten niet eens voor.

Uit deel 5 (statistische gegevens) blijkt dat we als sector ter plaatse blijven trappelen: we moeten het stellen met een aandeel van 2,4 % van het globale RIZIV-budget, opnieuw een daling met 0,1 % t.o.v. het voorgaande jaar, en ver onder het aandeel dat we in de ZIV hadden in 2001 (3,2%).

Voor de ziekenfondsen zijn we evenmin een prioriteit. In hun voorstel voor 2015 is enkel 1 mio euro voorzien voor het runnen van de kwaliteitspromotie door PQKvzw, voor de rest wordt er geen euro vrijgemaakt voor het meerjarenplan, vastgelegd in de overeenkomst tussen Axxon en de VI's, dat al 6 jaar op rij  dode letter blijft.

Wie het jaarverslag wil doornemen kan dit raadplegen in de rubriek voor KRM-leden, of rechtstreeks op de website van het RIZIV.