Kinesitherapeuten ontvangen geen strategisch beschermingsmateriaal (29-06).

Met verontwaardiging stellen de eerstelijnskinesitherapeuten vast dat ze door de federale overheid niet opgenomen zijn in de lijst met zorgberoepen die een strategische voorraad beschermingsmateriaal ontvangen bij een eventuele tweede besmettingsgolf van het coronavirus.

Elke huisarts, arts-specialist, tandarts, thuisverpleegkundige, zorgkundige of vroedvrouw ontvangt in het geval van een tweede uitbraak van het coronavirus vierhonderd handschoenen, vijftig schorten, één bril en duizend chirurgische mondmaskers. De eerstelijnskinesitherapeuten moeten in dat geval opnieuw volledig zelf op zoek gaan naar materiaal, zonder steun van de overheid. Ook de apothekers genieten geen prioriteit.

Op de vraag waarom de kinesitherapie uitgesloten wordt, antwoordde Pedro Facon, sinds 2017 directeur-generaal gezondheidszorg bij de FOD Volksgezondheid en voormalig kabinetschef gezondheidszorg bij minister De Block (2013-2017), dat er keuzes moeten worden gemaakt bij de verdeling. AXXON betreurt zijn keuze en hoopt dat de overheid alsnog op andere gedachten kan gebracht worden.

Bovendien …

Het RIZIV zal een tegemoetkoming voorzien voor zorgverleners in de kosten voor de specifieke uitrusting en de beschermingsmaatregelen waarmee ze geconfronteerd worden ten gevolge van de COVID-pandemie. Deze compensatieregeling voor zorgverleners zal in werking treden met terugwerkende kracht vanaf 4 mei.

AXXON betreurt het dat die “coronatoeslag”  maximum € 2,50 per contact zal bedragen.  Volgens een eigen raming van de niet-bestede middelen voor 2020 (€ 209,597 miljoen) door de Corona-pandemie, rekening houdend met de gerapporteerde terugval inzake activiteit in de peiling van april jl., is er voldoende financiële ruimte om meer te voorzien. Om een veiligheidsmarge in te bouwen had AXXON een voorstel van € 3,18 toeslag per prestatie overgemaakt aan het RIZIV. Met dit voorstel is op geen enkele manier rekening gehouden.

We weten inmiddels dat de tegemoetkoming berekend zal worden voor de eerste 200 contacten per maand gedurende vier maanden (mei tot augustus) via een intermutualistische teller op basis van bewezen (geregistreerde) activiteit in die periode. Deze tegemoetkoming zou voor 31-12-2020 uitbetaald worden aan de verstrekkers, alleen is nog niet duidelijk door wie (RIZIV, VI’s of IMA).

Aangezien kinesitherapeuten hands-on werken en ze de social distancing op die manier niet kunnen naleven, zijn extra beschermingsmaatregelen vereist, die bovendien een extra tijdsinvestering per behandeling vergen. Nu de kinesitherapeuten alle beschermingsmateriaal (mondmaskers, schorten en ontsmettingsgels) zelf moeten aanschaffen, volstaat deze € 500 coronatoeslag per maand niet.