Kamercommissie bespreekt relevante amendementen (14-02).

Afgelopen dinsdag werden in de Kamercommissie Volksgezondheid belangrijke amendementen besproken bij het wetsontwerp inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

Zo werd het amendement besproken van kamerleden Catherine Fonck (cdH) en Yoleen Van Camp (N-VA) waarin een einde wordt gesteld aan de 25% verminderde terugbetaling voor patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten wanneer het quorum van 60% bij de individuele toetreding tot een Overeenkomst is bereikt (wijziging van Art. 49 van de GVU-wet). Dit amendement is gelijklopend aan het wetsvoorstel van kamerlid Nathalie Muylle (CD&V), dat eerder in 2018 werd ingediend.

De wijziging van deze wet heeft een budgettair impact wat een regering in lopende zaken niet ter uitvoering kan brengen.

Daarom werd een bijkomend amendement toegevoegd zodat de uitvoering van deze maatregel van kracht wordt op een door de Koning vast te stellen datum bij een besluit dat in de Ministerraad wordt genomen.

Het amendement werd - na een vurige discussie met de voogdijminister-  gesteund door CD&V, N-VA, MR en cdH.  Open Vld was aanvankelijk tegen, maar ging na een extern telefoontje toch overstag (!?).

Ondertussen heeft de Parti Socialiste, om andere redenen (tijd winnen ?) een tweede lezing van het wetsontwerp inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg gevraagd waardoor het dossier binnen twee weken terug op agenda komt.

Axxon is sinds de parlementaire hoorzitting van het voorjaar 2018 duidelijk gehoord en begrepen op politiek niveau, behalve door voogdijminister De Block!

Axxon is er zich terdege van bewust dat bovenstaande maatregel een budgettair impact zal hebben, we maken niet voor niets sinds jaar en dag onderbouwde ramingen voor de Overeenkomstencommissie.

Maar enkel deze wet kan een oplossing bieden voor de patiëntonvriendelijke maatregel die mevrouw De Block per sé in stand wil houden, en waarmee ze op jaarbasis voor 10,5 miljoen euro in de zakken van onze patiënten zit.