Honoraria van M16 verstrekkingen worden per 01-07 opgewaardeerd. (01-07)

Een van de elementen in de afgesloten overeenkomst M 21 tussen Axxon en de mutualiteiten hield een door AXXON  lang bepleite herwaardering in vanaf 1 juli 2021 van alle M 16-verstrekkingen (courante, Fa, Fb, E-aandoeningen), met uitsluiting van de overschrijdingscodes, in de gemeenschappelijke woon- en verblijfplaats voor mindervaliden en bejaarden, èn de psychiatrische verzorgingsinstellingen naar € 14,75

Ondanks de perikelen met de goed bedoelde maar niet overlegde maatregelen van minister Beke en de voltallige Vlaamse regering heeft AXXON toch beslist om de inwerkingtreding van de nieuwe honoraria in elk geval te laten doorgaan, uit respect voor de afgesloten overeenkomst ... maar vooral voor alle collega's die dagelijks het beste van zichzelf geven voor hun patiënten die in een WZC verblijven.

U kan de nieuwe tarieventabel hier downloaden.