Hoe het RIZIV prutst met uw kwaliteitspremie ! (29-03)

Onderstaande mededeling werd deze ochtend verzonden vanuit PQK :

“De voorbije dagen werden wij meermaals gecontacteerd in verband met de omzendbrief van het RIZIV waarin staat dat de kwaliteitspremie voorbehouden is voor geconventioneerde kinesitherapeuten. Helaas kunnen wij u enkel meedelen dat wij hiervan niet op de hoogte werden gesteld.

Het RIZIV in samenspraak met het kabinet SZ wijzigt hier compleet de spelregels, niet tijdens maar zelfs NA de wedstrijd. Het heeft immers ingeschreven in het voorstel overeenkomst dat men moet toegetreden zijn, en zulks is onaanvaardbaar.

Het leveren van kwaliteit heeft GEEN uitstaans met al dan niet toegetreden zijn tot een overeenkomst.

Maar er is meer …. Minister De Block heeft in 2016 slechts 1,2 mio euro voorzien voor de Q-premie (voor de eerste cyclus van 3 jaar die afgesloten is eind 2015). Er is zoals bekend echter ruim 2 miljoen euro nodig om ze uit te betalen: er zijn 1096 gegadigden die voldeden aan alle criteria zoals vastgelegd op PE-online.

Het RIZIV heeft doelbewust de indexmassa van 6,135 mio euro voor 2017 NIET ingevuld voor een bedrag van 2,19  mio euro. Die blijft dus in de pot zitten en is in alle stilte gereserveerd om de Q-premie te kunnen betalen. Met andere woorden: wij putten NOGMAALS extra middelen (0,990 mio euro) uit ons eigen budget om dit te financieren !

Voor de tweede zitting per dag op intensieve zorgen is 334.000 euro voorzien, voor het aalmoes bij de huisbezoeken (1,01 euro) is 622.000 euro uitgetrokken.

De intake die men vanaf 1-09-2017 voorstelt is om praktische redenen bijzonder moeilijk haalbaar. Wie bepaalt op welke basis wat de eerste zitting per jaar/patiënt/per courante is ? Wat gebeurt er bij een tweede of derde nieuwe courante pathologie per jaar ?

Het is onmogelijk om zulks in verstaanbare taal in te schrijven in de nomenclatuur. Voor deze nomenclatuuraanpassing is € 2,989 mio  gereserveerd, maar mogelijk zal ze niet tijdig gepubliceerd kunnen worden in het Staatsblad, en dus evenmin tijdig in werking treden.

In de werkgroep van de Overeenkomstencommissie die de criteria moet bepalen voor de Q-premie is er tot nog toe GEEN overeenstemming bereikt, juist omdat de VI’s alles naar hun hand willen zetten. Deze bepaling in M 17 (vereiste toetreding) is volledig TEGEN de afspraken in die ooit werden gemaakt met PQK.

Er moet een K.B. worden opgemaakt om de Q-premie te kunnen uitbetalen. De inhoud moet echter onderhandeld worden in de Overeenkomstencommissie, en daar zal Axxon nooit akkoord gaan met de voorwaarde van toetreding.  Dit belooft vast nog een stevige discussie te worden.

Voor de cyclus 2016-2018 die intussen loopt voorziet het RIZIV in de oprichting van een “kwaliteitssysteem” in 2017 (zie tekst convenant punt 2), dat men wil stroomlijnen met de andere verstrekkers; ons huidig model zou als voorbeeld dienen… de andere verstrekkers zullen daarvoor bedanken onder identieke voorwaarden !

Bovendien is het niet duidelijk wat het RIZIV nog van plan is, want in dat systeem moeten uiteraard ook criteria worden vastgelegd die zullen gelden vanaf ... 2016 ? 2017 ?

Conclusie : het kan nog (zeer) lang kan duren voor de eerste premie (2015) zal worden uitbetaald, met dank aan De Block en het RIZIV !