Hoe groot is de E-Health-service voor kinesitherapeuten vandaag ?

Op een persconferentie presenteerde mevrouw Onkelinx onlangs , in aanloop naar de verkiezingen, wat -dankzij haar beleid- de overheid vandaag kan aanbieden als e-service ... aan artsen en apothekers.  En wat heeft de minister ons te bieden ?

 

Op die persconferentie presenteerde de minister wat Recip-e, het Nationaal Intermutualistisch College, het eHealthplatform en Medex vandaag aanbieden als e-service.  “Vandaag” blijkt echter een rekbaar begrip. De diensten bestaan, maar voorlopig kunnen enkel artsen en apothekers er in principe nu al gebruik van maken, op voorwaarde dat ze eerst de aangepaste software in huis halen. Voor de meeste toepassingen betekent dat: wachten op de volgende update van de softwarepakketten.

 • Recip-e: de arts maakt een voorschrift aan met de computer, maar in plaats van het klassieke voorschrift wordt een voorschrift met barcode afgeprint. De apotheker scant de barcode in en haalt het elektronisch voorschrift op van de server.
  Voordeel: betere communicatie en duidelijkere voorschriften. De arts kan nagaan of de patiënt zijn medicijn heeft opgehaald, en welke substitutie eventueel plaatsvond.
   
 • Controleren van de verzekerbaarheid: vervangt de SIS-kaart en aangezien de informatie on-line wordt opgehaald, krijgt men de meest actuele data. Heeft de patiënt recht op een verhoogde tegemoetkoming en/of derdebetalersregeling ?  Is hij toevallig niet onlangs van ziekenfonds veranderd? Is hij niet ingeschreven in een wijkgezondheidscentrum ?
 •  
 • Elektronische hoofdstuk IV-attesten. Jaarlijks handelen de ziekenfondsen ongeveer 1,4 miljoen aanvragen af. Dat duurt gemiddeld drie weken. Dankzij de elektronische procedure wordt deze termijn aanzienlijk teruggebracht: in ongeveer 70% van de gevallen zal onmiddellijk een antwoord worden verstrekt en in geval van akkoord zal de patiënt dus de betrokken toelating tijdens de raadpleging ontvangen. Voor 30% van de aanvragen wordt deze termijn teruggebracht tot minder dan zeven dagen.
   
 • eHealthBox. Vandaag maken al meer dan 4.100 huisartsen gebruik van de eHealthBox. Onderschept iemand hun mail, dan kan hij daar niets mee, want de inhoud is versleuteld. De sleutels voor de encryptie moet men zelf aanmaken, zodat men er van op aan kan dat de overheid of iemand anders niet in staat is om mee te kijken.
  De eHealthBox biedt de klassieke mogelijkheden van e-mail, zoals het vragen van een leesbevestiging. Bovenop de eHealthBox kunnen nieuwe toepassingen ontwikkeld worden voor de automatische integratie van gegevens in het EMD.
   
 • eMediAtt: is een nieuwe toepassing van Medex van de FOD Volksgezondheid, voor elektronische ziektebriefjes. Jaarlijks verwerkt Medex - het federaal centrum voor medische expertise - 300.000 ziektebriefjes van ambtenaren. Die kan de arts voortaan elektronisch aanmaken vanuit het EMD - dat is dus weer van zodra het softwarepakket dat aanbiedt.

  Ook deze toepassing maakt deel uit van het nieuwe Elektronisch Medisch Dossier-label en moet binnenkort beschikbaar zijn in de pakketten voor artsen. Het afschaffen van de hele papierwinkel heeft voordelen voor iedereen. De arts houdt een kopie van de ziekteattesten bij in het elektronische dossier van de patiënt.

 

De communicatie tussen verpleegkundigen en mutualiteiten gebeurt sinds 1 juli 2013 via het elektronisch netwerk MyCarenet voor het doorsturen van medisch-administratieve documenten. Dat ligt in lijn met de strategische keuzes van het RIZIV voor administratieve vereenvoudiging en  informatisering van de gezondheidszorg, aldus de motivering..

Zoals u inmiddels reeds hebt geraden is er vandaag nog geen enkele E-health-service voor kinesitherapeuten beschikbaar, en dat zal nog geruime tijd zo blijven ! Ook in deze materie zijn we weer de laatste groep verstrekkers die aan de beurt zal komen, wegens geen prioriteit voor RIZIV en ziekenfondsen !

Hoelang moeten wij onze aanvragen en kennisgevingen bijvoorbeeld nog blijven verzenden per post (en aldus Bpost sponsoren), omdat de nodige elektronische diensten nog steeds onbeschikbaar zijn voor ons, hoewel de gelabelde softwareprogramma’s al deze taken nu reeds aankunnen ? 

Luk Dieleman

30-04-2014