Het Verzekeringscomité van het RIZIV ziet wel ruimte voor nieuwe initiatieven in 2020...(13-10).

Het Verzekeringscomité gaf begin deze week een sterk signaal aan de Algemene Raad en de regering, en wees in zijn persbericht op de bezorgheden voor de toekomst van de verplichte ziekteverzekering. 

Zorgverleners, zorginstellingen en ziekenfondsen die deel uitmaken van het Verzekeringscomité hebben op 7 oktober een voorstel van budget voor de gezondheidszorg in 2020 goedgekeurd, ter waarde van 27,6 miljard euro.

Het Verzekeringscomité pleit voor een andere aanpak die vertrekt vanuit een meerjarenvisie en een voldoende financiering. Het keurde een begrotingsvoorstel goed voor de verplichte ziekteverzekering, met uitzondering van kinesitherapeuten en tandarten die zich onthielden.

De zorgverstrekkers, zorginstellingen en mutualiteiten wijzen er in een gemeenschappelijk persbericht op dat de begrotingsoefening niet eenvoudig was.

Met de wettelijke groeinorm, die beperkt is tot 1,5 %, dreigde er opnieuw een tekort. Door een aantal uitzonderlijke uitgaven uit de begroting te houden en door een inspanning te vragen van de farmaceutische industrie, die haar budget de afgelopen jaren systematisch overschreed,wenst het Verzekeringscomité bijkomende besparingen in de andere sectoren vermijden.

Met dit begrotingsvoorstel is de begroting niet alleen in evenwicht, maar laat het ook 101 miljoen euro ruimte voor dringende, nieuwe initiatieven. Dat bedrag is echter onvoldoende om alle noden in te vullen. Zo berekende het Federaal Planbureau eerder dat het budget voor de gezondheidszorg jaarlijks met 2,5 % zou moeten stijgen om aan de gewijzigde behoeften in te vullen. Tegen 2024 zal de kloof tussen de groeinorm van 1,5% en de evolutie in de zorgnoden 2 miljard bedragen.

De uitdagingen worden nochtans steeds groter en zetten ons gezondheidszorgsysteem onder druk: de vergrijzing van de bevolking, het stijgend aantal chronisch zieken, de hoge kostprijs van innovatieve geneesmiddelen, de geestelijke gezondheidszorg, de noodzakelijke investeringen in digitalisering, de verbetering van de arbeidsomstandigheden van de zorgverleners, ...

De ziekenfondsen, de zorgverleners en zorginstellingen wensen daarom een nieuwe aanpak van de organisatie en de financiering van de gezondheidszorg. We hebben nood aan een langetermijnvisie met duidelijke gezondheidsdoelstellingen. Dat moet het mogelijk maken om veel meer vanuit de behoeften van de burger en de patiënt te vertrekken. En we moeten een transversaal beleid ontwikkelen over de grenzen van de sectoren heen en met een meerjarenaanpak binnen een stabiel kader met voldoende middelen.

Het voorstel tot begroting moet weliswaar nog goedgekeurd worden door de Algemene Raad van het RIZIV, die op 21 oktober samenkomt. 

De week daarop vergadert onze Overeenkomstencommissie.