Het RIZIV zal een voorstel van overeenkomst overmaken aan elke individuele kinesitherapeut (20-12).

Gisteren werd meegedeeld in het Verzekeringscomité dat het kabinet De Block in samenspraak met het RIZIV beslist heeft een voorstel van overeenkomst op te maken voor 2017 , dat zal verzonden worden aan elke kinestherapeut. Die laatste heeft vervolgens 30 dagen tijd om dit voorstel van overeenkomst te aanvaarden of te weigeren.