Hervorming van het KB 78 : eindelijk ! (29-09)

De langverwachte hervorming van het fameuze Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november 1967 op de uitoefening van de gezondheidsberoepen is een feit. Naast de ziekenhuisfinanciering is dit één van de belangrijkste dossiers die minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De Block tot een goed einde hoopt te brengen.

Ondanks de bloemstructuur (vroeger een pyramide) en de veel minder hiërarchisch georganiseerde zorgverlening behoudt de arts in dit ontwerp zijn centrale plaats in de gezondheidszorg. Ook in de toekomst hebben dokters een monopolie op de medische diagnose.

De arts maakt het voorschrift, andere zorgverstrekkers voeren het uit. De patiënt kan doorverwezen worden om de behandeling voort te zetten, met dien verstande evenwel dat de 'functionele autonomie' van andere zorgverstrekkers uitgebreid wordt. Als voorbeeld van een zorgberoep met functionele autonomie haalde men de kinesitherapeuten aan.  

Een belangrijke nieuwigheid is dat de arts patiënten kan doorverwijzen door middel van een groepsvoorschrift. Zo stuurt men de zorg de richting uit van de multidisciplinaire zorgverlening. Artsen stellen de diagnose terwijl de uitvoering van de behandeling door een multidisciplinair team gebeurt. Een arts kan de leiding hebben van dat team maar dat is niet noodzakelijk, er hoeft zelfs geen arts deel uit te maken van het team. Het patiëntendossier fungeert als een belangrijk controle-instrument. Daarmee kan de arts nagaan hoe het team de behandeling heeft uitgevoerd.

Eveneens een ingrijpende hervorming is dat patiënten directe toegang kunnen krijgen tot een aantal zorgberoepen. Dat is nu reeds het geval met vroedvrouwen die zonder tussenkomst van een arts bevallingen mogen uitvoeren. Dat principe wordt uitgebreid tot andere gezondheidsberoepen. Wel zijn er enkele voorwaarden. Zo ligt de volledige verantwoordelijkheid bij de zorgverstrekker die de handelingen uitvoert. En bij twijfel is het de arts. Dat is eveneens het geval wanneer een diagnose noodzakelijk is. Het kabinet werkt momenteel aan een lijst van handelingen waarop de directe toegankelijkheid niet van toepassing is.

Tot 30 november loopt er een publieke consultatieronde over de hervorming van KB 78. Tot dan heeft dus een breed inhoudelijk, maatschappelijk debat plaats.

Iedereen kan dingen die men over het hoofd gezien heeft kwijt op www.kb78.be.

Geïnteresseerden vinden op die website ook thematische artikels en meer informatie.