Getuigschriften voor verstrekte hulp: nieuwe versie. Bestel best geen oude meer ! (08-06)

De blauwe getuigschriften voor verstrekte hulp (groene voor vennootschappen) worden op 1 juli aanstaande vervangen door een nieuw model.

Voor het gebruik van de  oude getuigschriften komt er - na aandringen van de verstrekkers-  een overgangsperiode: vanaf 30 juni 2016 dienen alle zorgverstrekkers dit nieuwe GVVH te gebruiken.

De aanpassingen kaderen in de uitvoering van gewijzigde wetgeving.

Belangrijke wijzigingen :

- er is nog slechts 1 model, identiek voor vennootschappen en natuurlijke personen;

- de GVVH voor alle zorgverstrekkers zijn wit;

- de vennootschappen zullen nu ook het ontvangen bedrag moeten vermelden;

- de fiscale strook vermeldt de identificatie van de ontvanger (KBO-nummer);

- de kadertjes 'verklaring van de verstrekker en verklaring van de patiënt in geval van huisbezoek' worden geschrapt.

 

Om aan de aanpassingen van de reglementering vanaf 1 juli 2015 te beantwoorden, zullen nieuwe getuigschriften beschikbaar zijn vanaf het tweede semester 2015.

Het RIZIV en SPEOS stellen alles in het werk om deze zo snel mogelijk ter beschikking te stellen, en vragen daarom uw bestellingen van getuigschriften te beperken (bestel niet meer dan wat u nodig hebt voor 2015).

De overgangsperiode waarin u uw oude getuigschriften nog verder kan gebruiken loopt tot 30-06-2016.