Geldigheidsduur voorschriften en kennisgevingen (11-05)

Alle onderstaande uitzonderlijke maatregelen zijn van toepassing vanaf 1 maart 2020 en blijven geldig gedurende de periode gelinkt aan de pandemie COVID-19. 

Teneinde de continuïteit van de kinesitherapiebehandelingen en de zorg voor de patiënt te kunnen blijven garanderen, werden op vraag van AXXON bepaalde termijnen voor de geldigheid van medische voorschriften, Fa-, Fb- en E-pathologieën  aangepast door het RIZIV.

Geldigheidstermijn van de voorschriften verlengd : indien de geldigheidsperiode van het voorschrift ten minste één dag bevat binnen de periode van de COVID 19-crisis, wordt de geldigheidstermijn van dit voorschrift verlengd met 6 maanden. Dat betekent dat de behandeling moet worden aangevat binnen de 8 maanden na de datum van het voorschrift.

Ook de geldigheidsduur van kennisgevingen  voor Fa en Fb wordt verlengd : indien de kennisgeving ten minste één dag binnen de periode van de COVID 19-crisis geldig is, wordt de geldigheidsduur van de kennisgeving in het kader van acute F-aandoeningen (Fa) verlengd met 6 maanden. Dit betekent dat deze kennisgeving slaat op een periode van 18 maanden , te rekenen vanaf de datum van de eerste verstrekking in het kader van de behandeling van een pathologische situatie uit de Fa-lijst. De geldigheidsduur van de kennisgeving voor een  chronische F-aandoening (Fb) wordt niet verlengd.

De geldigheidsduur van een toestemming  voor zware aandoeningen (E-lijst) : indien een akkoord ten minste één dag binnen de periode van de COVID-19-crisis geldig is, wordt de geldigheidsduur van het akkoord verlengd met 6 maanden. De bevestiging van de diagnose door een arts-specialist blijft noodzakelijk, maar de aanvraag voor een akkoord voor zware aandoeningen (E-lijst) mag in eerste instantie zonder deze bevestiging naar de adviserend arts worden doorgestuurd en de adviserend arts kan mogelijk een akkoord verlenen zonder dit element.

Leeftijdsgebonden vergoedingsvoorwaarden.

Als in de vergoedingsvoorwaarden van een verstrekking een maximale leeftijdsvoorwaarde wordt vermeld en indien de rechthebbende deze leeftijd bereikt tijdens de COVID-19-periode, wordt deze leeftijd verlengd met 6 maanden.

Als in de vergoedingsvoorwaarden van een verstrekking een minimale leeftijdsvoorwaarde wordt vermeld en indien de rechthebbende deze leeftijd bereikt tijdens de COVID-19-periode, wordt deze leeftijd niet verlengd met 6 maanden. Dit wil zeggen dat de vermelding van bijvoorbeeld ‘vanaf hun 65ste verjaardag’ in de nomenclatuur ongewijzigd blijft. Dit wordt niet gewijzigd om de rechten van de patiënten te behouden.

De termijnen voor beslissing van de adviserend arts worden niet verlengd : als een stilzwijgend akkoord is voorzien bij gebrek aan beslissing binnen een termijn, blijft de regel dezelfde, d.w.z. dat het akkoord wordt geacht te zijn gegeven als de termijn is verstreken. Dit wordt niet gewijzigd om de rechten van de patiënten te behouden.