Een nieuwe overeenkomst voor 2015: met de felicitaties van de jury …

Wij wensen de handtekening van de beroepsvereniging onder geen beding te verdedigen bij de achterban, maar respecteren de opinie van een meerderheid van de Axxonleden. Lees de jongste KRM-Nieuwsbrief voor meer informatie.

Axxon heeft beslist om de kortlopende overeenkomst M15 te ondertekenen op basis van de resultaten van de ledenenquête en van de bevraging bij de bestuurders van Ptib en de nederlandstalige en franstalige vleugels. Lees hier hun motivering.