Eén euro per minuut behandeling ? Direct akkoord ! (10-10)

Sinds april kunnen volwassen Belgen die een matig ernstige depressie, een angststoornis of een alcoholprobleem hebben, tegen verminderd tarief naar een geconventioneerde psycholoog gaan. Ze betalen maximaal 11 euro per sessie, in plaats van 50 euro of meer, mits een voorschrift van een huisarts of psychiater.

De federale overheid trok daarvoor 22 miljoen euro uit voor 2019, maar een groot deel van dat geld blijft liggen. In juni en juli werd drie vierde van het budget niet aangesproken. In de maanden daarvoor was dat nog meer. Waarom de terugbetaling zo moeilijk opgestart raakt, is niet duidelijk.

De Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen ziet twee problemen. Zoals voorspeld, zijn niet veel psychologen ­bereid om te werken tegen het lage ­tarief van 45 euro voor 45 minuten dat de overheid voorziet. De communicatie rond de terugbetaling zou ook mank ­lopen. Huisartsen verwijzen blind door, ze weten onvoldoende wie wel en niet voor het RIZIV wil werken. Soms moeten pa­tiënten dan toch de volle pot betalen... Een team van wetenschappers moet het nieuwe systeem nu evalueren. Wat dat mag kosten staat er niet bij vermeld.

De Belgische kinesitherapeuten zijn zeker en vast bereid om een half uur te werken voor 30 euro, één euro per minuut. Ze hebben bovendien een langere opleiding genoten dan de psychologen. Waar wacht u  op mevrouw De Block om de niet bestede middelen over te hevelen naar de sector kinesitherapie ?

NB : Axxon berekent het marktconform ereloon voor 30 minuten werk momenteel op € 29, onze Nederlande confraters zitten daar net boven.