Dit jaar wordt geen nieuwe overeenkomst meer afgesloten.

Aangezien de mutualiteiten geen enkele positieve incentive te bieden hebben voor 2016, en er in een ontwerp van overeenkomst enkel "beloofd" wordt diverse dossiers te onderzoeken, te analyseren, te bestuderen .... en meer van dat fraais, heeft Axxon besloten niets te tekenen.

Volgens de bevraging van de afgelopen week wensen de aangesloten leden  Axxon een mandaat te verlenen voor het afsluiten van een overeenkomst voor 1 jaar met duidelijke prioriteiten, net zoals in 2015 ?! (zie de jongste KRM-Nieuwsbrief voor commentaar).

Pas op 12-01-2016 is er een nieuwe vergadering van de OC gepland.

De honoraria zijn dus vrij vanaf 01-01-2016, de terugbetaling van de prestaties gebeurt op basis van de tarieven geldig in 2015.