Deconventie-actie gestrand op 7.975 formulieren ... (06-04).

Het werkveld wil duidelijk dat er iets verandert, getuige daarvan de 7.975 collega’s of 35,7 % van de actieve kinesitherapeuten die aan Axxon te kennen hebben gegeven dat ze niet wensen in te gaan op het voorstel van overeenkomst dat het RIZIV hen heeft voorgelegd voor 2017. 

Wij beschouwen dit als een massale afkeuring van het RIZIV- en Overheidsbeleid ten aanzien van de kinesitherapie.

Het quorum om het opheffen van het verschil in terugbetaling voor patiënten die een al dan niet toegetreden kinesitherapeut consulteren, net zoals bij artsen en tandartsen, is daarmee dus NIET gehaald.

Het is nu wachten tot wellicht half april vooraleer de exacte cijfers inzake deconventie bekend worden, de zgn. quorumtelling die het RIZIV moet uitvoeren.

Pas daarna kan de terugbetaling verminderd worden met 25% voor patiënten van gedeconventioneerde collega's.

Wie nog individueel wenst te deconventioneren moet zijn document ten laatste morgen vrijdag 8 april opsturen naar het RIZIV op onderstaand adres:

RIZIV

Dienst voor geneeskundige verzorging

Team kinesitherapeuten

Guffenslaan 33 - 3500 Hasselt

 

Wat de stemmen betreft die ontbreken om de discriminatie inzake terugbetaling op te heffen : de kiezer heeft altijd gelijk.

De individuele kinesitherapeut heeft alle verantwoordelijkheid gekregen om zelf te beslissen, en heeft geoordeeld.