De tekst van de nieuwe overeenkomst M 15


De integrale tekst van de nieuwe overeenkomst kan u raadplegen onder de rubriek 'beroepsgebonden informatie', onderdeel "RIZIV".

Deze overeenkomst loopt van 01-01-2015 tot en met 31-12-2015.

De inhoud van M15 bevat geen enkele concrete maatregel die een oplossing biedt voor de echte problemen (2 mislukte meerjarenplannen) waarmee wij als kinesitherapeut te maken hebben. Ons standpunt zoals verwoord in de jongste KRM-Nieuwsbrief blijft dus onverkort geldig : M 15 is tot nader order niets meer dan gebakken lucht.