De sociale RIZIV-voordelen worden gedigitaliseerd (11-03).

Met ingang van dit jaar verloopt het beheer van de procedure voor het bekomen van de sociale RIZIV-voordelen (voor geconventioneerde verstrekkers) digitaal .

Deze nieuwe procedure zal reeds van toepassing zijn voor uw rechten van 2019 (die door deze procedure weliswaar pas op een later tijdstip op uw rekening zullen gestort worden dan voorheen, en dus bijgevolg ook pas later iets zullen beginnen opbrengen).  U hoeft dus niet langer schriftelijk een aanvraagformulier in te dienen bij het RIZIV.

De nieuwe procedure baseert zich op uw RIZIV-contract.

Het RIZIV zal een aanvraag op uw naam openen indien de gegevens van uw contract uiterlijk op 30 april worden meegedeeld aan het RIZIV. Dit zal automatisch gebeuren door het  pensioenfonds waarbij u zich heb aangesloten(Amonis of Curalia).

Het RIZIV verzamelt vervolgens zelf alle nodige informatie (prestaties) om vast te stellen of u recht hebt op de sociale RIZIV-voordelen, en voor welk bedrag.