De RIZIV-flater van het jaar is bekend ! (10-08)

Vorige vrijdag  kondigde het RIZIV met veel poeha aan dat vanaf dit jaar alle zorgverleners hun sociaal statuut (sociale RIZIV-voordelen) niet meer via een papieren formulier dienen aan te vragen. Meer nog, ze maken voor hen automatisch een premieaanvraag aan en bijbehorend evaluatieresultaat als ze de nodige betalingsgegevens hebben en een aantal basisvoorwaarden vervuld zijn.

Ondermeer voor ons –kinesitherapeuten-  behandelt het RIZIV dit jaar de aanvragen met betrekking tot het premiejaar 2019. Eind vorige week werden de premieaanvragen 2019 en de bijhorende evaluatieresultaten in MyRiziv toegevoegd.

Dit evaluatieresultaat omvat volgende gegevens:

  • de activiteitsgegevens van de kinesitherapeut
  • eventuele gekende periodes van inactiviteit
  • het premiebedrag dat het RIZIV op basis van deze gegevens berekend heeft

Het RIZIV heeft hiervoor verschillende eigen en externe bronnen gebruikt, zoals de RIZIV-profielgegevens  en gegevens uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) !!!

In onderstaande situatie moet je als kinesitherapeut geen enkele actie ondernemen :

  • de kinesitherapeuten die het maximumbedrag  krijgen
  • de kinesitherapeuten waarvoor het RIZIV een  lager bedrag berekend heeft, maar die hiermee  instemmen omdat dat klopt met hun reële activiteit.

Uw evaluatieresultaat is vanaf heden beschikbaar in MyRiziv waarop u kan inloggen.

Doch opgelet : het RIZIV heeft DE flater van het jaar begaan !

Hoe is het mogelijk dat het RIZIV niet in staat is een correcte berekening te maken van uw activiteit als kinesitherapeut ?!  Het beschikt nochtans over alle nodige gegevens, maar schijnt zijn eigen regelgeving niet te kennen.

Een voorbeeld : één van de drempelwaarden is MAXIMUM 156.000 geattesteerde M-waarden per jaar !  MAAR.. het RIZIV weigert nu een aantal premies omdat de kinesitherapeut in kwestie het maximum aantal prestaties op jaarbasis (6500) zou overschreden hebben !

Men heeft blijkbaar geen kennis van pseudocodes voor toeslagen die deel uitmaken van één en dezelfde behandeling in onze huidige nomenclatuur. Alle aangerekende pseudocodes zijn in de fameuze berekening van MyRiziv  meegeteld als zijnde volwaardige prestaties

Dat betekent dat een collega die pakweg 120.000 M-waarden heeft geatttesteerd in 2019 (dus beneden de maximumgrens) zijn sociale RIZIV-voordelen geweigerd ziet omdat hij meer dan 6.500 verstrekkingen op zijn naam ziet verschijnen, resultaat van het dom optellen van alle codes !

Het is onvoorstelbaar dat er op het RIZIV anno 2020 nog stommiteiten van zo'n formaat worden begaan !

Wie dat wil, heeft tot 30 september 2020 de mogelijkheid om extra informatie toe te voegen, met het oog op een eventuele herziening van het door het RIZIV berekende bedrag.

Vanaf oktober neemt het RIZIV een definitieve beslissing over uw premieaanvraag en kan u dat bedrag nog betwisten. In een overgangsfase zal dat zowel digitaal als op papier kunnen.

Collega’s, verkeert u in het geval van het bovenstaande fictieve voorbeeld, keur dan in geen geval de RIZIV-berekening goed in uw persoonlijk dossier op MyRiziv, maar ga eerst grondig na of uw prestatiegegevens en activiteitsdrempel kloppen !