De nieuwe raad van bestuur is nu aan zet (25-06)

De resultaten van de voorafgaande schriftelijke stemming  ter gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Vergadering van KRM zijn intussen bekend.

Wij zijn verheugd u mee te kunnen delen dat de nieuwe Raad van Bestuur met unanimiteit verkozen is, met inbegrip van de twee nieuwe kandidaten.

Volgende collega's zullen vanaf nu leiding geven aan KRM vzw :

Ellen D'hooghe, Jurgen D'hooghe,Tilly Gabriëls, Charlotte Genbrugge, Annemie Gijselinck, Wim Van Schoeland en Carl Vercruysse. 

Deze ploeg heeft een mandaat tot 2023. 

Tevens is het ontslag aanvaard van deze (voormalige) bestuursleden : Luk Dieleman, Grace Smits, Guy Van der Auwera en Dirk Van den Eynden.

De exacte taakverdeling binnen de nieuwe Raad van Bestuur zal op een later tijdstip worden meegedeeld.

Wij wensen de nieuwe ploeg een succesvol mandaat toe !