De nieuwe overeenkomst gaat in op 01-02-2018: hoe kan u toetreden of weigeren? (25-01)

Door de gewijzigde wetgeving is er een nieuwe procedure voorzien om uw keuze door te geven aan het RIZIV.


  • Van zodra de overeenkomst M18 in het Belgisch Staatsblad is verschenen hebt u 30 dagen de tijd om uw keuze kenbaar te maken aan het RIZIV. U kan dit doen door gebruik van het webprogramma MyRiziv
  • Zonder reactie binnen de 30 dagen beschouwt het RIZIV u als geconventioneerd, welke uw vorige conventiestatus ook was.

    Indien u wenst te deconventioneren moet u dit dus meedelen via MyRiziv !

Enige toelichting bij het gebruik van de webtoepassing en de manier waarop u uw keuze doorgeeft vindt u hier.

Maak tevens van de gelegenheid gebruik om te controleren of uw gegevens correct zijn (financiële rekening, praktijkadres, emailadres). Indien u uw emailadres opgeeft zal u automatisch een bevestiging krijgen van uw weigering tot toetreding tot M 18.

OPGELET : de publicatie in het Belgisch Staatsblad van deze nieuwe overeenkomst kan nog even op zich laten wachten !!!

Wij informeren u wanneer dit een feit is.