De beste overeenkomst kent geen verliezers. (25-02)

De mutualiteiten - de CM en De Voorzorg op kop-  blijven halsstarrig weigeren om middelen binnen ons budget, die vrijgemaakt kunnen worden door een logische harmonisering van remgelden, te investeren in een herwaardering van honoraria. Kinestherapeuten hebben voor het 3e jaar op rij GEEN indexaanpassing gezien ! De VI's zijn van oordeel dat een eventueel overschot naar verlaging van remgelden moet gaan.

De gemandateerde vertegenwoordigers namens Axxon in onze overeenkomstencommissie hebben in 2015 hun nek uitgestoken om een aantal gevoelige dossiers de goede richting uit te sturen, nadat men eerst maanden had gepalaverd over enkele  "prioriteiten" die de minister en de burger geen geld kosten, en "realisaties" die slechts voor de helft zijn gepubliceerd in ons Belgisch Staatsblad.

U mag inderdaad zelf beslissen -op basis van uw competentie terzake- welke patiënt aan huis dient behandeld, maar uw sociale RIZIV-voordelen 2015 zijn nog steeds niet gepubliceerd en dus onzeker !

Beslissingen stoelen zelden louter op ratio en emoties kunnen een belangrijke rol spelen. De ziekenfondsen zijn blijkbaar niet in staat zijn goed te luisteren naar de terechte verzuchtingen van de kinesitherapeuten. Feit is dat er op dit ogenblik een totale impasse is ontstaan om afspraken te maken voor 2016, financiële en andere.

Bij de onderhandelingen heeft Axxon duidelijk afgebakend - EN aan zijn achterban gecommuniceerd- wat het wou bereiken, ook al is dat voor talrijke collega's op het terrein het minima minimorum. 

We kunnen zeer eenvoudig een waslijst presenteren van de eisen die sinds 2008 ieder jaar op tafel werden gelegd, vaak in andere bewoordingen, maar telkens met hetzelfde doel: behandel dit gezondheidsberoep als een volwaardige partner naast alle andere zorgverleners, en hou op met de patiënten te discrimineren inzake terugbetaling naargelang ze een wel dan niet geconventioneerde kinesitherapeut bezoeken. Zij hebben immers geen deel aan deze onderhandelingen. Misschien kan men in toekomst de patIëntenverenigingen eens mee aan de onderhandelingstafel uitnodigen?!

Een conventie is een overeenkomst, i.e. een CONTRACT tussen kinesitherapeuten en ziekenfondsen en geen vodje papier, dat zogenaamd stilzwijgend verlengd kan worden -aldus de leidend ambetantenaar-  zelfs al is de vorige geëindigd op 31-12-2015 !

In 2002 greep FvdB op een brutale manier in in onze nomenclatuur en maakte daarmee het kinesitherapiebudget18% afhandig om zijn maximumfactuur van start te laten gaan. Sindsdien hebben de ziekenfondsen compleet verzuimd te anticiperen op wat de zeer redelijke kinesitherapeut wenst en hoe de collega's op het terrein de "invalshoek" van de VI's  ervaren.

Een goede oveenkomst kent geen verliezers, dus dames en heren van de ziekenfondsen: maak uw huiswerk vooraleer op 22 maart opnieuw rond tafel te gaan zitten !