CVS en fibromyalgie (04-12-2016)

De  nomenclatuur inzake CVS en fibromyalgie wordt gewijzigd met ingang van 01.01.2017. De beslissing om deze aan te passen dateert van begin 2016 maar werd pas nu publiek gecommuniceerd.

De terugbetaling van kinesitherapieverstrekkingen wordt niet geschrapt, maar verschoven naar de courante pathologieën, waardoor patiënten nog recht hebben op 18 zittingen jaarlijks. Honorarium en remgeld per zitting worden aangepast aan de langere tijdsduur die is voorzien.

De huidige wetenschappelijke inzichten stellen dat 60 behandelingen op jaarbasis vanuit EBM-standpunt niet langer verantwoord zijn, aldus de Technische Raad voor Kinesitherapie, die zijn beslissing nam na consultatie van experten (artsen en kinesitherapeuten) van alle Belgische universiteiten.

Uit de onderzochte internationale wetenschappelijke literatuur en een KCE-rapport zou blijken dat men deze patiënten kan onderverdelen in twee groepen : zij die kunnen geholpen worden met bewegingstherapie en gedragstherapie, en de groep die hier geen baat bij heeft.

Met ingang van 1 januari 2017 worden voor de groep patiënten die baat heeft bij de kinesitherapeutische aanpak 18 zittingen voorzien met een ruimere tijdsduur (45 minuten), op jaarbasis.

Volksgezondheid stelt dat op deze manier de terugbetaling bij CVS en fibromyalgie gehandhaafd wordt. Tot 3 jaar geleden was deze afhankelijk van een goedkeuring van één der Belgische referentiecentra. De overeenkomst met deze centra werd echter niet meer verlengd sinds 2013, omdat de voorgelegde resultaten ondermaats bleken. De verlaging van het aantal zittingen samen met  de verlenging van de duur stemt overeen met de aanbevelingen van Belgische en internationale experten, aldus nog Volksgezondheid.

De voorschrijvende arts kan steeds -indien nodig- 18 bijkomende zittingen in courante pathologie (30 minuten) voorschrijven, om intercurrente aandoeningen te behandelen.

Deze nomenclatuurwijziging bespaart 4,2 mio euro op het kinesitherapiebudget op jaarbasis. Die besparing kan aangewend worden om nieuwe initiatieven binnen de nomenclatuur te financieren, zoals een tweede zitting per dag op intensieve zorgen, een dossier dat al jaren geleden werd goedgekeurd in de TRK maar nooit gerealiseerd bij gebrek aan financiële middelen.

De nieuwe nomenclatuurnummers en honoraria voor hogervermelde (nieuwe) prestaties moeten nog gepubliceerd worden.

Hopelijk voor Nieuwjaar !!!!!!!