COVID-19 : aanpassing van de activiteitsdrempels voor 2020 (13-07)

Door de COVID-19-pandemie zagen tal van zorgverleners zich verplicht om hun activiteiten terug te schroeven. Een minimale activiteit is evenwel een voorwaarde om bepaalde RIZIV-premies of -uitkeringen te ontvangen waarop zorgverleners recht hebben. Daarom legde het RIZIV een voorstel op tafel om de in 2020 minimaal te bereiken activiteitsdrempel voor verschillende van die premies te verlagen met 25%.

Vorige vrijdag nam de Ministerraad evenwel een ander besluit omtrent de toe te passen verminderingspercentages voor de activiteitsdrempels voor 2020.  Uit de reële activiteitscijfers van vorig jaar blijkt dat de COVID-19-pandemie niet voor alle zorgverleners dezelfde impact heeft gehad. Het oorspronkelijke voorstel om voor alle sectoren een gelijk verminderingspercentage toe te passen van 25%, is dus niet weerhouden. Het aangepaste mechanisme bestaat uit een verschillend verminderingspercentage per sector. 

  • voor alle sectoren vermindert men de minimale activiteitsdrempels met 5% (= basispercentage)
  • voor die sectoren waarvoor de reële, gemiddelde activiteitscijfers 2020 lager liggen dan in 2019, telt men bij dit basispercentage het reële, gemiddelde percentage van deze daling (naar boven afgerond).

Het verminderingspercentage voor 2020 voor de sector kinesitherapie bedraagt 11%. De geboekte uitgaven van onze sector lagen in 2020 5,2% lager dan in 2019. Deze drempels hebben betrekking op uw sociale RIZIV-voordelen en de Telematicapremie.

Wat de sociale RIZIV-voordelen betreft weet u dat de aanvraagprocedure geautomatiseerd werd.  De evaluatie van uw activiteit - en dus van de toegekende premie - voor het jaar 2020 komt beschikbaar op MyRIZIV en de kinesitherapeuten van wie het RIZIV een e-mailadres heeft, worden persoonlijk verwittigd. 
In de loop van de zomervakantie ( juli-augustus 2021) zal u uw beoordelingsresultaat kunnen raadplegen via MyRIZIV.
 
Herziene activiteitsdrempels voor 2020 :
 
  • minimum 1.335 prestaties of 32.040 M-waarden
  • minimum 2.047 prestaties of 49.128 M-waarden
  • minimum 2.670 prestaties of 64.080 M-waarden
 
Wat de telematicapremie betreft is een minimumactiviteit van 500 prestaties per jaar vereist, vastgesteld op basis van uw profiel voor het tweede jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor u de tussenkomst aanvraagt. Concreet betekent dit dat als u de premie voor het jaar 2021 aanvraagt, u in 2019 een activiteit van 500 prestaties moet hebben gehad als kinesitherapeut in hoofdberoep en geconventioneerd moest zijn. Voor het jaar 2020 werd de drempel nu verlaagd naar 445 prestaties.