Conventiecommissie (17-08)

In de overeenkomstencommissie heeft Axxon op 16 augustus jl. zijn nota neergelegd met commentaar aangaande het auditrapport dat voor de vakantie werd bekendgemaakt. Zoals gemeld werd de begrotingsdoelstelling voor onze sector in 2015 overschreden.

De reden(en) waarom leiden tot discussie binnen de commissie, want sommige ziekenfondsen dringen sterk aan op correctiemaatregelen voor die sectorten die hun budget vorig jaar hebben overschreden, dus ook de kinesitherapie.

Axxon heeft een tiental argumenten opgelijst die een verklaring kunnen vormen voor de stijgende uitgaven in 2015, uitgaven die in belangrijker mate stegen dan technisch geraamd door het RIZIV, waardoor ook de uitgaven voor 2016 wellicht hoger zullen oplopen, net omdat het budget 2015 al onderschat bleek.

De Axxon-nota is stevig onderbouwd met cijfers uit het auditrapport.

De ziekenfondsen bereiden tegen eind augustus hun antwoord voor op de nota van Axxon.