Conventie opgezegd (28-09)

De overeenkomst met de ziekenfondsen werd door Axxon geldig opgezegd.

Dat impliceert dat de huidige overeenkomst M 15 - die éénzijdig via een achterpoortje begin dit jaar door de leidend ambtenaar van het RIZIV "stilzwijgend werd verlengd" - een einde neemt op 31-12-2016.

Wij blijven nog steeds van mening dat er vandaag geen overeenkomst van kracht is: in de tekst van M15 werd uitdrukkelijk bepaald dat deze ten einde liep op 31-12-2015.

Axxon neemt echter geen enkel risico op dat vlak, en heeft dus officieel de opzegging betekend bij het RIZIV.

Wat betekent dat voor de collega op het terrein ?

Er wijzigt niets op dit ogenblik, uw rechten op de sociale RIZIV-voordelen en telematicapremie blijven gewaarborgd voor 2016 als u toegetreden was.  

Per 1 januari 2017 kan een nieuwe overeenkomst in werking treden indien Axxon erin slaagt in de conventiecommissie er een af te sluiten met de ziekenfondsen ... binnen het budgettair opgelegde kader dat momenteel nog niet gekend is, en met nieuwe besparingen als een zwaard van Damocles boven ons hoofd ?!